تاسیسات برقی چیست؟

به طور کلی تاسیسات برقی ساختمان شبکه ای از خطوط انتقل جریان الکتریسیته برای تامین برق و تجهیزات مورد نیاز ساختمان نظیر لامپها، سیستم تهویه مطبوع، سیستم تنظیم دما، آسانسور و ... گفته می شود.

تاسیسات برقی شامل چه مواردی است

لازم به توضیح است که تاسیسات برقی هر ساختمان بر اساس کاربری ان میتواند متافوت باشد. به عنوان مثال تاسیسات یک درمانگاه کاملا متفاوت است با یک مجموعه ورزشی و به همین دلیل است که طراحی و اجرای تاسیسات برقی شامل تخصص های مختلف است و طراحان و مجریان حرفه ای خود را نیاز دارد.

لست متد ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی