بازسازی خانه و واحدهای مسکونی

خانه های زیادی در تهران وجود دارد که علی رقم استحکام بالا به دلایل مختلفی قابلیت زندگی در آنها وجود ندارد. ساختار قدیمی و فرسوده، عدم تطبیق امکانات با شرایط روز زندگی، فرسودگی تاسیسات و لوله های آب و قاضلاب، مشکلات گرمایشی و سرمایشی، تایسات برقی و مواردی از این قبیل بازسازی را ضروری میسازد.

بازسازی مراکز تجاری

بازسازی مراکز اداری و تجاری اعم از مغازه و فروشگاه ها، پاساژ های قدیمی، مطب پزشکان و ادارات قدیمی توسط تیم حرفه ای و کارآزموده لست متد از صفر تا صد طراحی تا اجرا و انجام کلیه تاسیسات ساختمانی انجام می شود.

لست متد ارائه دهنده برترین راه حل های امنیتی و تجهیزات فروشگاهی